مدرسه غواصی IANTD

iantd

انجمن بین المللی غواصان نایتروکس و تکنیکال ( International Association of Nitrox and Technical Divers) یا (IANTD) سازمانی در ارتباط با ارائه آموزشها و صدور گواهینامه‌های غواصی با نایتروکس و غواصی تکنیکال است.
این انجمن توسط دیک روتکوسکی، سرپرست سابق غواصی اداره ملی اقیانوس و جوی آمریکا (NOAA) در سال ۱۹۸۵ تشکیل شد و اقدام به آموزش دوره‌های نایتروکس به غواصان ورزشی نمود.
در سال ۱۹۹۲ تام مونت به ریاست و مدیریت عامل این شرکت انتخاب و نام سازمان را به انجمن بین المللی غواصان نایتروکس و تکنیکال (IANTD) تغییر داد. همزمان با آن ، انجمن اروپایی غواصان تکنیکال نیز با این مجموعه ادغام شد که مدیر آن بیلی دینز مدتی به عنوان مدیر IANTD خدمت کرد.
این سازمان برای اولین بار به ارائه آموزش‌های بین المللی برای غواصان فنی (تکنیکال دایورز) پرداخت.
در سال ۱۹۹۱ تام مونت و دیک روتکوسکی در IANTD برای اولین بار به ارائه برنامه‌های آموزشی همه جانبه غواصی تکنیکال مانند (نایتروکس پیشرفته، غواصی عمیق، غواصی تکنیکال،غواصی در غار ،نورموکسیک، تری میکس و سیستمهای ری بریزر) و همچنین غواصی آزاد پرداختند.
مدرسه غواصی آبکاوان برگزارکننده دوره های غواصی مبتدی(open water) تا مدرسی(instractur) و دورهای غواصی تکنیکال IANTD در ایران میباشد.