پکیج غواصی برای دارندگان گواهینامه

  • هزینه دایو مستر یا لیدر غواص برای هر نفر ۱۵۰۰۰ تومان به هزینه های فوق اضافه می گردد.
  • هزینه های فوق بابت قایق ، ترانسفر رفت و برگشت  از محل اسکان و تجهیزات کامل (بی سی دی ، رگلاتور ، تانک ۱۲ لیتری ،‌کمربند وزنه ، وت سوت ، ماسک و فین) برای غواصان  می باشد.
  • هزینه اقامت برای هر نفر – هرتخت ۲۰۰۰۰ تومان می باشد.
  • هزینه سیلندر اضافه ۲۵۰۰۰ تومان می باشد.
  • ۱۰٪‌ تخفیف برای تیم های بالای ۵ نفر
  • ۱۵٪ تخفیف برای تیم های بالای ۷ نفر

قیمت

۱۴۰/۰۰۰

۱۹۵/۰۰۰

۱۲۰/۰۰۰

۹۵/۰۰۰

جزیره هنگام

هزینه برای یک غواصی

هزینه برای دو غواصی

هزینه ی هر غواصی بدون تجهیزات (فقط تانک و وزنه)

اسنورکلینگ


قیمت

۱۴۰/۰۰۰

۲۷۰/۰۰۰

۱۲۰/۰۰۰

—-

دوبه

هزینه برای یک غواصی

هزینه برای دو غواصی

هزینه ی هر غواصی بدون تجهیزات (فقط تانک و وزنه)

اسنورکلینگ


قیمت

۱۶۰/۰۰۰

—-

۱۴۰/۰۰۰

—-

اسپیرینگی

هزینه برای یک غواصی

هزینه برای دو غواصی

هزینه ی هر غواصی بدون تجهیزات (فقط تانک و وزنه)

اسنورکلینگ


قیمت

۱۳۵/۰۰۰

۱۹۰/۰۰۰

۱۱۵/۰۰۰

۹۵/۰۰۰

جزیره لارک (کشتی سوپر تانکر- ساحل مرجانی لارک - بارج)

هزینه برای یک غواصی

هزینه برای دو غواصی

هزینه ی هر غواصی بدون تجهیزات (فقط تانک و وزنه)

اسنورکلینگ


قیمت

۶۰/۰۰۰

۹۰/۰۰۰

۴۰/۰۰۰

۳۰/۰۰۰

سایت های ساحلی زیتون ۰ تخت جمشید ، اسب دوانی

هزینه برای یک غواصی

هزینه برای دو غواصی

هزینه ی هر غواصی بدون تجهیزات (فقط تانک و وزنه)

اسنورکلینگ