میراث فرهنگی دریایی چیست

میراث فرهنگی دریایی چیست

طبق تعریف «کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب» که در سال ۲۰۰۱ در پاریس به تصویب یونسکو رسید، میراث فرهنگی زیرآب، تمامی نشانه‌های حضور بشری که دارای ماهیت فرهنگی، تاریخی یا باستان شناختی باشند و نهفته در اعماق آب‌ها است را در بر می‌گیرد. در طی قرون متمادی هزارن کشتی، شهر (به طور یکپارچه) و حتی برخی چشم اندازها به کام امواج فرو کشیده شده‌اند. چنین محوطه‌هایی میراث گران‌بهایی را تشکل می‌دهند که نیاز به حراست دارند همچنین میراث فرهنگی ‌دریایی در یک محدوده گستره‌تر شامل: کشتی‌های غرق شده تاریخی، محوطه‌های باستانی پیش از تاریخی و همچنین اسناد بایگانی شده، تاریخ‌شفاهی و دریانوردی‌سنتی و دانش بوم شناختی فرهنگ‌های بومی است. این میراث جزئی از میراث جهانی بشری به حساب می‌آیند.
اگر بخواهیم میراث فرهنگی دریایی را به صورت دسته‌بندی ارائه کنیم به شرح ذیل است :
الف) تمامی نشانه‌های زندگی بشری اطلاق می‌شود که دارای مشخصه فرهنگی، تاریخی یا باستان‌شناسی باشد و برای‌دوره‌ای‌خاص یا همیشه، حداقل صدسال، تمامی یا بخشی ازآنها در زیرآب یا روی خشکی وجود داشته باشد، از قبیل:
(۱) محل ‌ها، سازه‌ها، بناها، مصنوعات بشری و بقایای انسانی، به همراه شرایط باستان‌شناسی و طبیعی آنها؛
(۲) کشتی‌ها، هواپیماها، دیگر وسایل نقلیه یا بخشی از آنها، محموله یا محتوای آنها به همراه شرایط طبیعی و باستان شناسی آنها؛
(۳) اشیائی با ماهیت ماقبل تاریخ.