غواصی علمی

معرفی غواصی علمی

 

غواصی علمی به عنوان نوعی از غواصی تعریف می‌شود که در آن غواصی به تنهایی و به عنوان بخش ضروری از برنامه‌های تحقیقاتی، آموزشی یا علمی انجام می‌شود و در آن غواص فقط به منظور انجام برنامه‌های تحقیقاتی استخدام شده ،آموزش دیده و فعالیت می‌کند و می تواند شامل برنامه های ذیل و یا مشابه آن باشد.

  • تربیت غواص ایمنی
  • زیست شناسی آب شیرین
  • زیست شناسی دریایی
  • زیست شناسی حفاظت محیط زیست
  • زمین شناسی دریایی
  • باستان شناسی زیرآب
  • فرآیند کشف میراث فرهنگی زیرآب
  • بازرسی سازها و مغروقه ها

غواصان مشمول در این بخش به عنوان مشاهده کننده و جمع آوری کننده اطلاعات هستند. فرآیندهای ساخت و ساز و رفع مشکل همانند غواصی‌های صنعتی، غواصی های نظامی و فعالیت های غواصی های تفریحی و ورزشی شامل غواصان علمی نمی‌شود. غواصان علمی، همانطور که از اسم آنها بر می‌آید باید علم و دانش انجام مطالعه در دنیای زیر آب را داشته باشند، مدرسه غواصی علمی آبکاوان از واحد های فناور مرکز بین المللی رشد و فناوری قشم به عنوان اولین و تنها مرکز آموزش غواصی علمی کشور این حوزه را شامل می‌شود که فعالیت خود را تحت نظارت مرکز رشد و فناوری قشم و وزارت علوم و تحقیقات کشور انجام می دهد.برگزاری دوره های آموزش غواصی علمی و همکاری با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی از فعالیت های این مجموعه علمی می باشد