سایت های غواصی قشم

۱- سایت ساحلی زیتون عمق :۲ الی ۵ متر

۲- سایت ساحلی تخت جمشید عمق ۳ الی ۶ متر

۳- دوبه – بارج

۴- اسپرینگی عمق ۳۰ الی ۶۰ متر

۵- جزیره ناز عمق۳ تا ۶ متر

۶- سایت ستاره ها عمق ۱۲ تا ۱۵ متر

۷- سوپر تانکر لارک عمق ۸ تا ۳۲ متر

۸- سایت مرجانی لارک شماره ۱ عمق ۲ تا ۹ متر

۹ – سایت مرجانی لارک شماره ۲ عمق ۳ تا ۷ متر

۱۰ – بارج لارک عمق : ۵ متر