دوه های آموزشی SSI

قابل توجه علاقه مندان شرکت در دوره های آموزش غواصی SSI

با توجه به نوسانات قیمت ارز و تغییر سریع قیمت های دوره های آموزش غواصی سیستم SSI لطفا برای اطلاع از قیمت دوره ها با شماره : ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷ و یا ۰۹۳۹۸۶۳۵۷۵۶ تماس بگیرید.

  • تاریخ برگزاری کلاس های آموزش غواصی با توجه به درخواست هنرجو تنظیم می گردد.
  • ارائه فرم پزشکی برای شرکت در دوره ها الزامی می باشد.
  • هزینه های ذکر شده در هر دوره آموزشی بابت آموزش ، اجاره تجهیزات ، قایق ، بیمه و صدور گواهینامه بین المللی می باشد.

آموزش غواصی سطحی

دوره Snorkling Diver

مشخصات دوره : ۱ جلسه تئوری ، ۲ مرحله غواصی سطحی.

مهارت های آموزشی : آموزش مهارت های غواصی سطحی.

پیش نیاز این دوره : آشنایی با فن شناوری در آب.

توضیحات : شرکت در این دوره اختیاری می باشد و مخصوص گردشگران و علاقه مندان دنیای زیر آب می باشد.

مدت زمان : ۱ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

دوره SCUBA DIVER

دوره Scuba DIVER

مشخصات دوره : حداقل سن ۱۰ سال ، ۲ جلسه تئوری ، ۳ مرحله غواصی استخری یا آب های محصور و ۲ مرحله غواصی در آب های باز (دریا) ، حداکثر عمق آموزش ۱۲ متر.

مهارت های آموزشی : تاریخچه غواصی ، آشنایی با سیستم ssi  و نحوه استفاده از متریال های آموزشی دیجیتال ، آشنایی با تجهیزات غواصی ، آشنایی با قوانین غواصی ، آشنایی با بیماری های غواصی و نحوه پیشگیری ، آموزش نحوه استفاده و اسمبل کردن تجهیزات ، نحوه های ورود به آب ، آموزش مهارت های پایه ای غواصی ( فین زدن ، خالی کردن آب ماسک ، اشتراک گذاری هوا ، شناوری و… ) آموزش صعود و فرود در غواصی.

پیش نیاز این دوره : آشنایی با فن شناوری در آب.

توضیحات : شرکت در این دوره اختیاری می باشد و مخصوص علاقه مندانی است که از لحاظ زمانی دارای محدودیت هستند و می توانند با مراجعه به مراکز SSI و تکمیل مهارت های آموزشی طی حداکثر ۶ ماه گواهینامه OpenWater را دریافت کنند.

مدت زمان : ۲ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

دوره openwater

دوره OpenWater

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۰ سال ، ۴ جلسه تئوری ، ۴ مرحله غواصی استخری یا آب های محصور و ۴ مرحله غواصی در آب های باز (دریا) ، حداکثر عمق آموزش ۱۸ متر.

مهارت های آموزشی : تاریخچه غواصی ، آشنایی با سیستم ssi  و نحوه استفاده از متریال های آموزشی دیجیتال ، آشنایی با تجهیزات غواصی ، آشنایی با قوانین غواصی ، شرایط محیط های پر فشار ، آشنایی با بیماری های غواصی و نحوه پیشگیری ، نحوه استفاده از جداول غواصی و محاسبات ، آموزش نحوه استفاده و اسمبل کردن تجهیزات ، نحوه های ورود به آب ، آموزش مهارت های پایه ای غواصی ( فین زدن ، خالی کردن آب ماسک ، اشتراک گذاری هوا ، شناوری و… ) آموزش نحوه عملکرد در شرایط اضطراری ، آموزش صعود و فرود در غواصی عمیق.

پیش نیاز این دوره : آشنایی با فن شناوری در آب.

مدت زمان : ۴ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

دوره ADVANCED ADVENTURER

دوره Advanced Adventurer

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۰ سال ، ۳ جلسه تئوری ، ۵ مرحله غواصی در آب های باز (دریا) ، حداکثر عمق آموزش ۳۰ متر.

مهارت های آموزشی : آشنایی با مهارت های پنج تخصص غواصی به انتخاب هنرجو.

پیش نیاز این دوره : آشنایی با فن شناوری در آب و داشتن گواهینامه OpenWater SSI یا مدارک معادل.

توضیحات : شرکت در این دوره اختیاری است و پیش نیاز سایر دوره ها نمی باشد.

مدت زمان : ۳ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

دوره perfect buoyancy

دوره Perfect Buoyancy

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۰ سال ، ۲ جلسه تئوری ، ۲ مرحله غواصی در آب های باز (دریا) یا محصور (استخر).

مهارت های آموزشی : آموزش مهارت های شناوری حرفه ای با تجهیزات غواصی اسکوبا در عمق.

پیش نیاز این دوره : آشنایی با فن شناوری در آب و داشتن گواهینامه OpenWater SSI یا مدارک معادل.

مدت زمان : ۱ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

دوره NITROX

دوره Enriched Air Nitrox

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۰ سال ، ۲ جلسه تئوری ، ۲ مرحله غواصی در آب های باز (دریا).

مهارت های آموزشی : آموزش محاسبات غواصی نایتروکس تا ۴۰ درصد و تجهیزات مورد نیاز ، کار با آنالایزر نایتروکس و مزایا و محدودیت های غواصی نایتروکس.

پیش نیاز این دوره : آشنایی با فن شناوری در آب و داشتن گواهینامه OpenWater SSI یا مدارک معادل.

مدت زمان : ۱ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

غواصی تکنیکال

دوره Extended Range Foundations

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۸ سال ، ۳ جلسه تئوری ، ۳ مرحله غواصی در آب های محصور (استخر).

مهارت های آموزشی : آموزش مهارت های غواصی تکنیکال ، نحوه استفاده و اسمبل کردن تجهیزات غواصی تکنیکال.

پیش نیاز این دوره : داشتن گواهینامه نایتروکس ۴۰ درصد ، گواهینامه Advanced OpenWater SSI یا معادل آن.

مدت زمان : ۲ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

دوره غواصی extended range

دوره Extended Range Nitrox Diving

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۶ سال ، ۳ جلسه تئوری ، ۴ مرحله غواصی در آب های باز (دریا).

مهارت های آموزشی : آموزش مهارت های غواصی تکنیکال تا عمق ۴۰ متر با سیلندر استیج حداکثر ۵۰ درصد ، نحوه استفاده و اسمبل کردن تجهیزات غواصی تکنیکال ، نحوه برنامه ریزی ایستگاه های Deco Stop.

پیش نیاز این دوره : داشتن گواهینامه نایتروکس ۴۰ درصد ، گواهینامه Deep Diving SSI یا معادل آن و داشتن حداقل ۲۴ غواصی ثبت شده.

مدت زمان : ۳ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

دوره wreck diving

دوره Wreck Diving

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۰ سال ، ۲ جلسه تئوری ، ۳ مرحله غواصی در آب های باز (دریا).

مهارت های آموزشی : آموزش مهارت های غواصی در اجسام غرق شده ، انواع اجسام غرق شده ، شرایط و تجهیزات مورد نیاز ، آشنایی با خطرات احتمالی و نحوه پیشگیری.

پیش نیاز این دوره : آشنایی با فن شناوری در آب و داشتن گواهینامه OpenWater SSI یا مدارک معادل.

مدت زمان : ۲ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

دوره navigation

دوره Navigation

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۰ سال ، ۲ جلسه تئوری ، ۳ مرحله غواصی در آب های باز (دریا) یا محصور (استخر).

مهارت های آموزشی : آموزش مهارت های جهت یابی زیر آب ، کار با قطب نما ، آشنایی با تجهیزات مورد نیاز.

پیش نیاز این دوره : آشنایی با فن شناوری در آب و داشتن گواهینامه OpenWater SSI یا مدارک معادل.

مدت زمان : ۲ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

دوره غواصی در شب

دوره Night Diving And Limited Visibility

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۰ سال ، ۲ جلسه تئوری ، ۳ مرحله غواصی در آب های باز (دریا).

مهارت های آموزشی : آموزش مهارت های غواصی در شب و دید محدود ، آشنایی با انواع چراغ قوه و تجهیزات مورد نیاز.

پیش نیاز این دوره : آشنایی با فن شناوری در آب و داشتن گواهینامه OpenWater SSI یا مدارک معادل.

مدت زمان : ۲ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

دوره غواصی عمیق

دوره Deep Diving

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۵ سال ، ۲ جلسه تئوری ، ۱ مرحله غواصی در آب های محصور ، ۳ مرحله غواصی در آب های باز (دریا) ، حداکثر عمق ۴۰ متر.

مهارت های آموزشی : آموزش مهارت های غواصی در عمق ، آشنایی با تجهیزات مورد نیاز ، محاسبات و استفاده از جداول ، صعود اضطراری.

پیش نیاز این دوره : آشنایی با فن شناوری در آب و داشتن گواهینامه OpenWater SSI یا مدارک معادل.

مدت زمان : ۳ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

دوره cpr

دوره React Right

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۵ سال ، ۳ جلسه تئوری.

مهارت های آموزشی : آموزش مهارت های CPR  کمک های اولیه و اکسیژن درمانی در بیماری های غواصی.

پیش نیاز این دوره : ندارد.

مدت زمان : ۲ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

دوره امداد و نجات

دوره Diver Stress And Rescue

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۵ سال ، ۴ جلسه تئوری ، ۳ مرحله غواصی در آب های محصور (استخر) ، ۳ مرحله غواصی در آب های باز (دریا)

مهارت های آموزشی : آموزش مهارت های مواجهه با غواص دارای استرس ، انجام مهارت های امداد و نجات ، آشنایی با بیماری های غواصی و نحوه ارائه کمک های اولیه به بیماران غواصی.

پیش نیاز این دوره : داشتن مهارت شنا ، گواهینامه OpenWater SSI  و یا مدرک معادل و داشتن گواهینامه معتبر کمک های اولیه و CPR با تاریخ صدور کمتر از ۲ سال.

مدت زمان : ۴ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

جستجو و شناور سازی

دوره Search And Recovery

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۲ سال ، ۲ جلسه تئوری ، ۱ مرحله غواصی در آب های محصور (استخر) ، ۲ مرحله غواصی در آب های باز (دریا)

مهارت های آموزشی : آموزش مهارت های جستجو و شناور سازی ، شیوه های جستجو ، برنامه ریزی شناور سازی اجسام مغروق ، نحوه کار با تجهیزات تخصصی.

پیش نیاز این دوره : آشنایی با فن شناوری در آب ، گواهینامه OpenWater SSI  و یا مدرک معادل آن.

مدت زمان : ۲ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

غواصی با لباس خشک

دوره Dry Suit Diving

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۰ سال ، ۱ جلسه تئوری ، ۱ مرحله غواصی در آب های محصور (استخر) ، ۲ مرحله غواصی در آب های باز (دریا)

مهارت های آموزشی : آموزش مهارت های غواصی با درای سوت (لباس خشک) ، آشنایی با انواع لباس ، نحوه استفاده و نگهداری.

پیش نیاز این دوره : آشنایی با فن شناوری در آب ، گواهینامه OpenWater SSI  و یا مدرک معادل آن.

مدت زمان : ۲ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

دوره آموزش علوم غواصی

دوره Science Of Diving

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۰ سال ، ۵ جلسه تئوری ، بدون غواصی.

مهارت های آموزشی : آموزش تمامی علوم غواصی.(فیزیولوژی ، فیزیک ، تجهیزات ، بیماری ها و…)

پیش نیاز این دوره : آشنایی با فن شناوری در آب ، گواهینامه OpenWater SSI  و یا مدرک معادل آن.

مدت زمان : ۳ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

دوره dive guide

دوره Dive Guide

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۵ سال ، ۶ جلسه تئوری ، ۳ مرحله غواصی در آب های محصور (استخر) ، ۱۲ مرحله غواصی در آب های باز (دربا).

مهارت های آموزشی : آموزش مهارت های سرپرستی و راهنمای گروه های غواصی و کسب تجربه عملی ، آموزش کار در مراکز غواصی.

پیش نیاز این دوره : داشتن گواهینامه Advanced Adventurer یا ۴ تخصص غواصی ، داشتن گواهینامه Stress And Rescue یا معادل آن ، داشتن حداقل ۴۰ غواصی ثبت شده ، داشتن گواهینامه Navigation – Deep Diving – Night And Limited Visibility یا معادل آن.

مدت زمان : ۶ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

آموزش غواصی ساید مونت

دوره Recreational Sidemount Diving

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۵ سال ، ۲ جلسه تئوری ، ۱ مرحله غواصی در آب های محصور (استخر) ، ۲ مرحله غواصی در آب های باز (دربا).

مهارت های آموزشی : آموزش مهارت های غواصی ساید مونت ، نحوه استفاده و اسمبل کردن تجهیزات ساید مونت ، نحوه محاسبه و برنامه ریزی گازها.

پیش نیاز این دوره : آشنایی با فن شناوری در آب ، داشتن گواهینامه OpentWater SSI یا معادل آن.

مدت زمان : ۳ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

آموزش غواصی در ارتفاع

دوره Altitude Diving

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۰ سال ، ۲ جلسه تئوری ، ۳ مرحله غواصی.

مهارت های آموزشی : آموزش مهارت های غواصی در دریاچه ها و آبگیر های با ارتفاع بیش تر از ۲۵۰ متر از سطح دریا ، نحوه محاسبات ایستگاه ها و میزان جذب نیتروژن.

پیش نیاز این دوره : آشنایی با فن شناوری در آب ، داشتن گواهینامه OpentWater SSI یا معادل آن.

مدت زمان : ۳ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

باز آموزی مهارت های غواصی

دوره Scuba Skills Update

مشخصات  دوره : ۳ مرحله غواصی در آب های باز (دریا) ، ۲ مرحله غواصی در آب های محصور (استخر).

مهارت های آموزشی : باز آموزی مهارت های غواصی.

پیش نیاز این دوره : آشنایی با فن شناوری در آب ، داشتن گواهینامه OpentWater SSI یا معادل آن.

مدت زمان : ۲ روز           هزینه : تماس بگیرید ۰۹۱۰۷۶۴۸۳۸۷

 

دوره speciality diver

دوره Speciality Diver

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۰ سال

این دوره مشمول گذراندن ۲ دوره تخصصی و داشتن حداقل ۱۲ مرحله غواصی ثبت شده می باشد که پس از آن این گواهینامه به صورت اتوماتیک صادر می گردد.

 

 

 

دوره advanced openwater

دوره Advanced OpenWater Diver

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۰ سال

این دوره مشمول گذراندن ۴ دوره تخصصی و داشتن حداقل ۲۴ مرحله غواصی ثبت شده می باشد که پس از آن این گواهینامه به صورت اتوماتیک صادر می گردد.

 

 

دوره master diver

دوره Master Diver

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۵ سال

این دوره مشمول گذراندن ۴ دوره تخصصی و گذراندن دوره Stress A nd Rescue و داشتن حداقل ۵۰ مرحله غواصی ثبت شده می باشد که پس از آن این گواهینامه به صورت اتوماتیک صادر می گردد.

 

 

 

دوره divemaster

دوره DiveMaster

مشخصات  دوره : حداقل سن ۱۵ سال

این دوره مشمول گذراندن دوره تخصصی Dive Guide Pro –  Science Of Diving و داشتن حداقل ۶۰ مرحله غواصی ثبت شده می باشد که پس از آن این گواهینامه به صورت اتوماتیک صادر می گردد.