درباره cmas

کنفدراسیون ورزشهای زیر آب CMAS در سال ۱۹۵۹ تاسیس و هم اکنون در ۵ قاره دنیا دارای ۱۳۰ فدراسیون می باشد.

می توان به درستی عنوان کرد ، فدراسیون جهانی ورزشهای زیر آب قدیمی ترین و گسترده سیستم غواصی در جهان است.

اصول این فدراسیون بر اساس تحقیق و توسعه ورزش های زیر آب بوده و هم اکنون دفتر مرکزی آن در کشور ایتالیا می باشد